OPDRACHT >> 11. Lees: “Het behandelen van iemands situatie met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden”

PTS-AANPAK

Er zijn twee stabiele gegevens die iedereen moet bezitten en begrijpen en waarvan iedereen moet weten dat ze waar zijn, wanneer men resultaten wil boeken bij de aanpak van iemand die in contact staat met Suppressievelingen.

Deze gegevens zijn:

 1. Dat alle ziekten en alles wat misloopt in meer of mindere mate direct en uitsluitend het gevolg zijn van een conditie met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden.
 2. Dat er om van die conditie af te komen drie wezenlijke dingen nodig zijn:
  1. De technologie achter de conditie begrijpen.
  2. Ontdekken.
  3. Aanpakken of het contact verbreken.

Personen op wie een beroep wordt gedaan om mensen die een Potentiële Bron van Moeilijkheden zijn aan te pakken, kunnen dat heel gemakkelijk doen, veel gemakkelijker dan ze denken. Het wezenlijke struikelblok is dat ze denken dat er uitzonderingen bestaan of dat er andere technologie bestaat of dat de twee gegevens van hierboven aan wijziging onderhevig zijn of niet alles omvatten. Op het moment dat iemand die probeert om Potentiële Bronnen van Moeilijkheden te behandelen ervan overtuigd raakt dat er andere condities of redenen bestaan, of dat er andere technologie bestaat, is hij meteen verloren en zal hij aan het kortste eind trekken en geen resultaten behalen. En dit is bijzonder jammer, want het is namelijk niet moeilijk en de resultaten zijn er om verkregen te worden.

Iemand die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, is zelden psychotisch. Alle psychoten zijn echter een Potentiële Bron van Moeilijkheden, al was het alleen maar ten opzichte van zichzelf. Een persoon die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is heeft misschien een tekort aan iets of heeft misschien een bepaalde ziekte onder de leden die voorkomt dat hij of zij zich snel herstelt. Hij zal echter niet helemaal herstellen, tenzij ook de conditie met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden wordt verholpen. Hij raakte namelijk vatbaar voor tekorten of ziekten omdat hij een Potentiële Bron van Moeilijkheden was. Tenzij die conditie wordt verlicht, zou hij, ongeacht de geneesmiddelen of voeding die hij wellicht krijgt, niet herstellen en zeker niet blijvend herstellen. Dit schijnt erop te wijzen dat “naast het feit dat iemand een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, er andere ziekten of andere redenen voor ziekte bestaan”. Er bestaan zeker tekorten en ziekten, net zoals er ongelukken en verwondingen bestaan. Vreemd genoeg bespoedigt de persoon die echter zelf, omdat het feit dat hij een Potentiële Bron van Moeilijkheden is hem er ontvankelijk voor maakt. De medici en voedingsdeskundigen hebben het er altijd op een nogal verwarde wijze over dat “stress” ziekte veroorzaakt. Bij gebrek aan de volledige technologie hebben ze er toch een vermoeden van dat dit zo is, omdat ze zien dat het op de een of andere manier waar is. Ze kunnen het echter niet behandelen. Toch herkennen ze het fenomeen en melden dat het een belangrijke rol speelt bij verschillende ziekten en ongelukken. Wel, wij hebben de technologie hierover in meer dan één opzicht.

Wat is dit verschijnsel “stress” dan wel? Het is meer dan de definitie van de medicus – hij zegt gewoonlijk dat het door een lichamelijke schok of door een schok als gevolg van een operatie komt; hij heeft hier echter een te beperkte kijk op.

Iemand die stress ervaart of ziek is wordt onderdrukt op één of meerdere gebieden of aspecten van het leven.

Als die suppressie wordt opgespoord en de persoon die afdoende aanpakt of het contact verbreekt, neemt deze conditie in ernst af. Als men hem ook de Scientology processen geeft die gericht zijn op de onderdrukking die hij heeft ondervonden en als al deze gebieden van suppressie afdoende worden aangepakt, zal de persoon herstellen van alles wat door “stress” is veroorzaakt.

Gewoonlijk heeft hij onvoldoende begrip van het leven of de drijfveren om zijn situatie te kunnen bevatten. Hij is verward. Hij gelooft dat al zijn ziekten echt bestaan, omdat ze in zulke dikke boeken staan!

Op een bepaald moment was hij ontvankelijk voor ziekte of ongelukken. Toen er sprake was van ernstige suppressie, stak de ziekte de kop op of gebeurde het ongeluk. Als gevolg van herhaalde, soortgelijke suppressie duurde die ziekte of die neiging tot ongelukken voort of werd ze chronisch.

De uitspraak dat iemand dan een Potentiële Bron van Moeilijkheden is van zijn huidige omgeving, zou als diagnose zeer kortzichtig zijn. Als hij iets blijft doen of blijft zijn waartegen de Suppressieve Persoon of Suppressieve Groep bezwaar maakt, kan hij ziek worden, ziek blijven, of ongelukken krijgen.

Eigenlijk is het probleem van Potentiële Bron van Moeilijkheden niet al te ingewikkeld. Zodra je de eerste twee gegevens hebt begrepen, wordt de rest eenvoudigweg een analyse van hoe ze op een bepaald iemand van toepassing zijn.

Iemand die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is kan op drie manieren aanmerkelijk worden geholpen:

 1. Door begrip te krijgen van de technologie van de conditie.
 2. Door te ontdekken van wat of van wie hij een Potentiële Bron van Moeilijkheden is.
 3. Door het aan te pakken of het contact te verbreken.

Voor iemand die de wens of de taak heeft om Potentiële Bronnen van Moeilijkheden te vinden en aan te pakken, is er nog een eerdere stap: hij moet weten hoe een Potentiële Bron van Moeilijkheden te herkennen en deze kunnen aanpakken wanneer hij er een als zodanig heeft herkend. Tenzij men op al het studiemateriaal over Suppressievelingen en Potentiële Bronnen van Moeilijkheden is getoetst en het onderwerp zonder verkeerd begrepen woorden heeft begrepen, is het dus nogal een verspilling van tijd om zich met deze speurtocht bezig te houden. Met andere woorden, de eerste stap die men moet zetten is het krijgen van begrip van het onderwerp en de technologie ervan. Dat is niet moeilijk tot stand te brengen.

Wanneer iemand deze stap heeft gedaan, heeft hij er niet echt meer moeite mee om mensen die een Potentiële Bron van Moeilijkheden zijn te herkennen en kan hij met succes zulke mensen aanpakken, wat bijzonder veel voldoening schenkt en dankbaar werk is.

Laten we eens kijken naar de gemakkelijkste benaderingswijze:

 1. Geef de persoon in kwestie het eenvoudigere studiemateriaal over dit onderwerp en laat hem dit bestuderen zodat hij de basisbegrippen zoals “Potentiële Bron van Moeilijkheden” en “Suppressieve Persoon” kent. Wellicht komt hij op dat moment al tot een realisatie en is hij er veel beter aan toe. Het is weleens voorgekomen.
 2. Laat hem, zonder hem veel aan te sporen of indringende vragen te stellen, praten over de ziekte, het ongeluk of de gesteldheid waarvan hij nu denkt dat deze het resultaat van suppressie kan zijn. Hij zal je gewoonlijk vertellen dat het zich in het hier en nu bevindt of dat het kort geleden was en hij zal er helemaal klaar voor zijn om uit te leggen (zonder dat dit hem oplucht) dat het komt door zijn huidige omgeving of door een omgeving waarin hij onlangs heeft verkeerd. Als je het daarbij zou laten, zou hij zich gewoon wat ongelukkig voelen en niet opknappen, omdat hij het gewoonlijk heeft over een recente opschudding waar flink wat vroeger materiaal onder zit.
 3. Vraag hem of hij zich herinnert wanneer hij die ziekte of zulke ongevallen voor het eerst kreeg. Hij zal zich dit onmiddellijk weer voor de geest beginnen te halen en beseffen dat dit eerder is gebeurd. Gewoonlijk voert hij het terug tot het een of ander eerder tijdstip in dit leven.
 4. Vraag hem nu wie het was. Gewoonlijk vertelt hij je dat prompt. En aangezien je niet meer probeert te doen dan hem te bevrijden van de opgetreden restimulatie, graaf je niet verder.
 5. Gewoonlijk zul je erachter komen dat hij iemand heeft genoemd met wie hij nog steeds in contact staat! Dus vraag je hem of hij het wil aanpakken of dat hij het contact wil verbreken. Nou, als de vonken er echt vanaf zouden vliegen als hij het contact op dramatische wijze verbreekt en als hij het zich niet kan voorstellen hoe hij dat kan doen, haal je hem over om het geleidelijk aan aan te pakken. Dit kan er wellicht uit bestaan dat je hem een beetje discipline oplegt, zoals hem verplichten zijn post echt te beantwoorden of aan de persoon in kwestie een aardige brief te schrijven op de manier van “het weer is prachtig en alles gaat goed” (kalm, hartelijk, vriendelijk), of dat hij er eens realistisch naar moet kijken hoe hij hem van zich heeft vervreemd. Kortom, wat bij de aanpak nodig is, is een benadering in gradiënten. Alles wat je probeert te doen is de Potentiële Bron van Moeilijkheden vanuit een situatie waarin hij effect is een beetje meer oorzakelijk te laten worden.
 6. Ga nog eens na hoe het met hem gaat, of hij bezig is met de aanpak, en begeleidt hem verder, altijd op de rustige manier van “het weer is prachtig en alles gaat goed” en zonder de boel op stelten te zetten alsjeblieft.

Dit is een eenvoudige aanpak. Het kan complex worden, zoals wanneer iemand PTS is van een onbekende in zijn onmiddellijke omgeving die hij misschien zal moeten vinden voordat hij de situatie kan aanpakken of het contact kan verbreken. Je kunt met mensen te maken hebben die zich niets verder kunnen herinneren dan een paar jaar terug. De eenvoudige aanpak houdt echter op wanneer het er nogal complex uitziet. Wanneer je met een ingewikkelder situatie te maken krijgt, dan moet die behandeld worden met verdergaande Scientology procedures.

Met deze eenvoudige aanpak zul je echter aardig wat pluimen op je hoed kunnen zetten. Je zult er versteld van staan dat, hoewel sommigen van hen niet onmiddellijk herstellen, geneesmiddelen, vitaminen en mineralen nu wel werken, terwijl dat voorheen niet het geval was. Misschien krijg je er ook een paar die ogenblikkelijk herstellen, maar realiseer je wel dat je niet hebt gefaald als dat niet gebeurt.

Wanneer je met iemand de stappen voor de aanpak van een situatie met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden doet zoals die stappen in dit boekje zijn beschreven, heb je een begin gemaakt; je hebt het een en ander in beweging gezet en de persoon die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, bewuster gemaakt. Je zult ontdekken dat hij alleen daardoor al oorzakelijker is.

Zijn ziekte of aanleg tot het krijgen van ongelukken is wellicht niet gering. Je slaagt er misschien alleen maar in hem tot het punt te brengen waarop hij nu een kans heeft om met behulp van de juiste voeding, vitaminen, mineralen, medicamenten, behandeling en vooral auditing beter te worden. Als je in deze conditie geen beweging had gekregen, zou hij überhaupt geen schijn van kans hebben gehad: hij werd namelijk eerst PTS voordat hij die ziekte of die ongevallen kreeg.

Onderschat dus niet wat je kunt doen voor iemand die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is. En doe geen afbreuk aan de PTS-technologie en verwaarloos haar niet. En sta geen PTS-condities bij mensen toe.

Je kunt er iets aan doen.

En zij trouwens ook.

van lange duur; wordt gezegd van een ziekte of een fysieke kwaal die lange tijd aanhoudt.

figuurlijk, een bevestiging voor een grote prestatie.

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die iemand helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om wat hij is en waar hij is te confronteren. Auditing is een exacte, precies omschreven activiteit met een heel nauwkeurige werkwijze.