OPDRACHT >> 17. Lees: “De aanpak is niet moeilijk”

DE AANPAK IS NIET MOEILIJK.

Bij de behandeling van een persoon die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is, moet de meeste nadruk liggen op het correct uitvoeren van de stappen die nodig zijn om de situatie aan te pakken. Als dat gebeurt, zal de persoon zich beter gaan voelen, geen problemen meer hebben en niet langer jojoën. Men moet zich bewust zijn van de eenvoud van de behandeling van iemand die een Potentiële Bron van Moeilijkheden is: er zijn geen heroïsche of drastische acties voor nodig en het gebeurt op een heel, heel geleidelijke manier. Het hoeft geen aanpak te zijn waar de stukken vanaf vliegen! Het kan op een heel lichte manier. De behandeling van een situatie met het fenomeen Potentiële Bron van Moeilijkheden door middel van een stap-voor-stap benadering bevrijdt de Potentiële Bron van Moeilijkheden van remmingen die veroorzaken dat hij zich inhoudt. Het brengt hem in een positie waarin hij oorzaak kan zijn en het stelt hem in staat om een productief en succesvol leven te leiden.

Opsporing van Antisociale Persoonlijkheden of Suppressieve Personen brengt niet alleen opluchting teweeg bij degenen die last van hen ondervinden, herkenning van deze persoonlijkheden en begrip van de rampzalige effecten die zij teweeg brengen zou de hele samenleving ten goede komen. Evenzo wordt men door het kennen van de eigenschappen van sociale persoonlijkheden in staat gesteld om bij het kiezen van zijn vrienden en (zaken)relaties op verstandige wijze te werk te gaan. Met deze kennis en de toepassing ervan in het dagelijks leven, kan de mens een gemeenschap creëren waarin een gezonde mentaliteit heerst, en voor zichzelf, zijn familie en zijn medemensen een werkelijke beschaving opbouwen.