OPDRACHT >> 1. Lees: “Public Relations”

PUBLIC RELATIONS

Wanneer je anderen benadert om hun instemming of medewerking of steun voor iets te verkrijgen, dan heb je het veld betreden van public relations, kortweg PR genoemd.

De definitie van PR is: KUNDIGE VERRICHTINGEN DIE OP EEN GOEDE MANIER WORDEN UITGEDRAGEN.

Ongeacht hoe effectief een programma is...
...het zal niet succesvol zijn wanneer men geen coöperatie en een brede overeenstemming ervoor kan verkrijgen.
Door de technologie van Public Relations toe te passen...
...kan men slagen met zijn ondernemingen en zijn doeleinden sneller bereiken.

Kundige verrichtingen is niet genoeg, men moet de verrichtingen daadwerkelijk publiceren om medewerking of instemming te verkrijgen.

Public relations is in wezen een kwestie van zorgen dat je met je idee, wat voor soort idee dat dan ook mag zijn, mensen bereikt en hun instemming verkrijgt. Iemands succes bij zijn benadering van anderen komt dus tot uiting in de mate dat hij hen kan bereiken met het idee waarvan hij wil dat zij het overnemen.

Public relations is een onmisbaar instrument dat u helpt om uw ideeën over te brengen; iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van omstandigheden in de wereld, zou van het gebruik ervan enorm veel voordeel ondervinden.

Het maakt niet uit waar u zich mee bezighoudt – of u nu actie onderneemt om het onderwijs in een bepaalde regio te verbeteren, of mensen van de drugs afhelpt – door gebruik te maken van de hulpmiddelen die public relations u bieden, bereikt u anderen met de juiste boodschap en zorgt u zodoende dat ze ermee instemmen. Daarmee opent u de deur naar acceptatie van de activiteit waarmee u zich wilt bezighouden.

Public relations is niet nieuw. Het bestond zelfs al als een officieel vak in de Romeinse tijd toen het werd gebruikt om bepaalde senatoren gekozen te krijgen. Zelfs toen bestonden er al politiek getinte campagneleuzen die op de muren van het Colosseum werden geschreven zodat men ze kon zien.

Door de eeuwen heen is PR als onderwerp gedeeltelijk in zijn ontwikkeling blijven steken omdat die ontwikkeling werd onderdrukt door mensen met minder goede bedoelingen, die er alleen maar op uit waren het gebruik ervan in dienst te stellen van hun achterbakse motieven.

Pas met de ontdekkingen die in Scientology zijn gedaan over communicatie en de ware aard van de mens, was het zover dat public relations eigenlijk pas echt een compleet onderwerp werd waar de maatschappij en het individu zijn voordeel mee kon doen.

Public relations is een technologie. Het heeft zo zijn eigen wetmatigheden.

Als u de technieken van public relations onder de knie wilt krijgen, moet u beginnen met het begrijpen van de basisfactoren of basiselementen die dit gebied van studie inhoud geven.

een groot ovaal, niet overdekt gebouw in Rome dat een centrale open ruimte heeft in het midden, omringd door rijen banken. Het was in de eerste eeuw na Christus gebouwd en werd door de oude Romeinen gebruikt voor volksvermaak, zoals gevechten tussen gladiatoren en gevechten tussen mens en beest.

Scientology is een praktische religie die zich bezighoudt met het bestuderen van kennis en die door de toepassing van haar technologie gewenste veranderingen teweeg kan brengen in de condities van het leven. Zij is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door Dhr. L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

met technologie wordt gedoeld op de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology duidt de term technologie op de verschillende manieren van het aanwenden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de vermogens van de geest te rehabiliteren, ontwikkeld door L. Ron Hubbard.