OPDRACHT >> 21. Lees: “Het toepassen van public relations”

HET TOEPASSEN VAN PUBLIC RELATIONS

Hoe waardevol uw doelstelling of activiteit ook moge zijn, u kunt niet domweg rekenen op de instemming en medewerking van anderen. Tenzij uw doelstellingen bekend worden gemaakt en ze voor anderen gaan leven, is er weinig reden voor anderen om u bij uw inspanningen te steunen.

Public relations is de methode die u kunt gebruiken om die steun te verkrijgen.

Er zijn veel PR-instrumenten beschikbaar. U hebt bijvoorbeeld de enquêtes om doelgroepen te ontdekken en uit te zoeken wat voor hen reëel is en in welk niveau van acceptatie elk heeft. Ook de ARC-driehoek en de tweerichtings- communicatiecyclus staan tot uw beschikking om affiniteit en realiteit omhoog te brengen. Er is de informatie over manieren, de belangrijkheid van anderen en het in acht nemen van hun gebruiken, wat zal helpen om op een succesvolle en interactieve manier met de ARC-driehoek en de twee-richtingscommunicatiecyclus om te gaan.

Er zijn talloze gereedschappen maar u moet ze wel goed kennen en vakkundig toepassen om de instemming van anderen te verwerven.

Er zijn heel wat waardige doelstellingen die ertoe zullen bijdragen dat deze wereld een betere verblijfplaats wordt. Niemand staat echter alleen in de maatschappij, en indien men zijn doelstellingen vervuld wil zien, is toch altijd de medewerking van anderen nodig.

Als u de doelstelling hebt om anderen te helpen en de samenleving te verbeteren, kunt u gebruik maken van public relations om uw taak te vergemakkelijken.

Veel andere mensen hebben doelen zoals u hebt, en met deze technologie kunt u hen bereiken. Alles wat echt de moeite waard is, verdient het om te worden gedaan – en het is onwaarschijnlijk dat dat in uw eentje zal lukken. PR is het middel waarmee u anderen zover krijgt dat ze met u samenwerken.

dat wat acceptabel is, wat de persoon wenst of de mate van iemands bereidheid om iets te accepteren.