OPDRACHT >> 9. Lees: “Remedies”

REMEDIES

Een achterhoudsel is een niet onthulde daad die tegen het voortbestaan is. Indien een man en een vrouw achterhoudsels hebben, zal het huwelijk eronder lijden.

Eén manier om verlichting te brengen in deze situatie, is de beide huwelijkspartners hun overts en achterhoudsels jegens elkaar op te laten schrijven. Elk van beide zet zijn overts en achterhoudsels op papier, met de specifieke vermelding van de details over de tijd en plaats waarop de overt werd gepleegd of het achterhoudsel plaatsvond en wat er precies gedaan en/of achtergehouden werd. Wanneer de persoon dit volledig voltooid heeft, kan hij of zij opluchting en de terugkeer van zijn of haar verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. (Deze procedure van het uitschrijven van de overts en achterhoudsels wordt volledig behandeld in het boekje, “Integriteit en Eerlijkheid”.)

Een Scientology auditor kan helpen de communicatie tussen een echtpaar te herstellen door ze te verlichten van hun overtredingen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin het opschrijven van overts en achterhoudsels de onenigheid tussen de huwelijkspartners niet volledig oplost. Als dit het geval is, zou men contact op moeten nemen met een Scientology auditor om te helpen de zaak recht te zetten. Een auditor is iemand die getraind en gekwalificeerd is om Scientology auditing bij mensen toe te passen tot hun voordeel. Auditing is een speciale vorm van persoonlijke raadgeving die men alleen in Scientology aantreft en die iemand helpt zijn eigen bestaan onder de loep te nemen en zijn vaardigheden te verbeteren.

Communicatie die vrij en open is, is essentieel voor een blijvende en voldoeninggevende relatie.

Een andere manier om het communicatieniveau tussen huwelijkspartners te herstellen en weer op een hoog niveau te brengen, is Scientology Huwelijkscounseling. Ook deze wordt door een Scientology auditor gegeven.

Man en vrouw kunnen nuttig gebruikmaken van goede, eerlijke onderlinge communicatie om een gelukkig, bevredigend huwelijk te creëren en te laten voortduren. Als beide mensen zich inzetten om zich te houden aan de afspraken die ze hebben gemaakt, en als zij de onderlinge communicatie vrij en open houden, zullen ze hun relatie steeds sterker maken.

Scientology is een praktische religie die zich met de studie van kennis bezighoudt die door de toepassing van haar technologie de gewenste veranderingen in de condities van het leven kan teweegbrengen. Zij is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door Dhr. L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

iemand die getraind en gekwalificeerd is om Scientology auditingprocedures op iemand toe te passen zodat hij er baat bij heeft. Het woord komt van het Latijnse audire, wat “luisteren” betekent. Zie ook auditing in deze Verklarende Woordenlijst.

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om wat hij is en waar hij is onder ogen te zien. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.