OPDRACHT >> 11. Lees: “Het interpreteren van statistieken”

TRENDS VAN STATISTIEKEN
HET INTERPRETEREN VAN STATISTIEKEN

De interpretatie van statistieken behelst mede de trend.

Met trend bedoelen we de tendens van statistieken om gedurende enkele weken of zelfs maanden, zolang de situatie zich maar voordoet, gemiddeld omhoog te gaan, gelijk te blijven of omlaag te gaan.

Hoe dichter men zich bij de plaats van handeling bevindt die bij de statistiek hoort, hoe sneller deze kan worden bijgesteld en hoe minder tijd er per statistiek nodig is om deze te interpreteren.

Iemand kan zijn eigen, persoonlijke statistiek van uur tot uur interpreteren.

Het hoofd van een divisie of van een deel van een organisatie kan dat van dag tot dag doen.

Het hoofd van een groter deel van een organisatie heeft de statistieken van een paar dagen nodig.

Een Algemeen Directeur of manager zou de statistieken van een week gebruiken.

Een verafgelegen bestuursorgaan zou een trend van statistieken van divisies interpreteren (wat neerkomt op een aantal weken).

Kortom, hoe dichter men zich bij een statistiek bevindt, hoe gemakkelijker het is om deze te interpreteren en hoe eenvoudiger het is deze te veranderen.

Iemand weet dat hij geen statistiek had op maandag – hij ging niet naar zijn werk. Dus dinsdag probeert hij de schade in te halen.

Aan de andere kant van het spectrum zou een bestuurlijk lichaam dat ver weg zit een trend van weken moeten gebruiken om een beeld te krijgen van de stand van zaken.

Het Aflezen van de Trend van een Statistiek

Een trend is een tendens in een bepaalde richting.

Trends kunnen voor alles gelden, van Gevaar tot Macht, afhankelijk van de hellingshoek en hoe steil die is. Het is ook mogelijk dat er van een Niet-Bestaantrend sprake is.

 

Grafisch voorgesteld in weken:
Een trend van Niet-Bestaan zou er zo uitzien.
Dit zou ook een trend van Niet-Bestaan zijn.
Dit zou een trend van Gevaar zijn.
Dit zou een trend van Verval zijn.
Dit zou een trend van Normaal-Functioneren zijn.
Elke lichte stijging is Normaal-Functioneren.
Dit zou een trend van Voorspoed zijn.
Deze grafiek vertoont Voorspoed die overgaat
in Macht.
 

leidinggevend directeur; directeur die lid is van de raad van bestuur.