OPDRACHT >> 16. Lees: “Het Voltooien van Conditieformules”

HET VOLTOOIEN VAN CONDITIEFORMULES

De Formules van de Ethiekcondities vloeien in elkaar over, waarbij de eerste stap van de ene formule direct volgt op de laatste stap van de formule daarvoor.

Wat doe je echter als de grafiek van je statistiek aangeeft dat je een conditie omhoog bent gegaan, voordat je ook maar kans ziet om een formule te voltooien? Laat je die formule dan gewoon voor wat ze is en begin je met de volgende? Het antwoord is “Nee”. Je voltooit de formule die je bent begonnen.

Hier volgt een voorbeeld. Een Algemeen Directeur ziet bij het bestuderen van zijn statistieken dat ze zich in Verval bevinden. Hij zorgt er onmiddellijk voor dat aan de “Promoot”-stap van de Formule voor Verval wordt begonnen. Zodra dat goed onder controle is, begint hij “de manier waarop hij te werk gaat te veranderen”. Hij zorgt dat er op de werkplek trainingsactiviteiten bij een paar van zijn verkopers plaatsvinden en plaatst nog eens drie personeelsleden in een van zijn belangrijkste productieafdelingen.

Voordat hij echter de gelegenheid heeft om elk van de overige stappen van de Formule voor Verval te doen, gaan de inkomsten- en leveringsstatistieken over in Normaal-Functioneren.

Hoe gaat hij daar nu mee om? Wel, volgens de statistieken zit hij nu in een Conditie van Normaal. Maar de Formule voor Normaal zou hem er ook toe brengen om de Formule voor Verval te voltooien, omdat men volgens de Formule voor Normaal laat vallen wat niet succesvol was en stimuleert wat wel succesvol was. Wat hier succes opleverde was de Formule voor Verval. Daarom kan deze Algemeen Directeur een voortgezette verbetering op de grafiek bereiken door de Formule voor Verval te voltooien, omdat het de acties van de Formule voor Verval zijn die hem zo snel in Normaal brachten. Dus zou hij erachteraan zitten totdat ze helemaal voltooid waren. Dit betekent niet dat hij zich nog steeds in een Conditie van Verval bevindt – de statistieken gaan nu omhoog en de conditie is Normaal. Het is een beetje een eigenaardige situatie.

Nog een voorbeeld: stel dat iemand de Formule voor Gevaar voor de Ondergeschikte doet. Hij volgt de procedure stap voor stap, schrijft zijn overts en achterhoudsels en elke hem bekende onethische situatie op en begint de persoonlijke Formule voor Gevaar toe te passen. Voordat hij echter de formule heeft voltooid, gaan zijn statistieken omhoog. Het zou voor deze persoon beslist gevaarlijk zijn om de Formule voor Gevaar niet te voltooien (bijvoorbeeld de stappen “Reorganiseer je leven” en “Formuleer en volg onwrikbare beleidsregels” van de Formule voor Gevaar niet doen).

Dat iemands statistieken omhooggaan voordat hij een formule heeft voltooid, betekent niet dat hij niet kan overgaan tot de hogere conditie die zijn statistieken nu aangeven. Het zou echter een ernstige fout zijn om de onuitgevoerde stappen van een eerdere formule niet te voltooien. Men moet dus, zoals in de voorbeelden hierboven, de eerdere formule voltooien, daarna de volgende formule voltooien en verdergaan op basis van wat zijn grafiek hem voorschrijft.

Het voltooien van een formule is zeer essentieel. Men stelt niet alleen maar een formule vast. Men zorgt er ook voor dat die wordt voltooid.