KURSUPPGIFT >> 17. Läs ”Ett lätt handlag”.

ETT LÄTT HANDLAG

När man hanterar en PTS-person måste tonvikten ligga på att man gör de nödvändiga stegen korrekt. Då kommer PTS-personen att börja må bättre, problemen försvinner och han kommer inte längre att uppleva berg-och-dalbane-fenomen. Man måste inse enkelheten i hanteringen av PTS-personen: det kräver inga heroiska eller drastiska åtgärder och åtgärderna görs i tur och ordning, gradvis. Det måste inte vara en explosiv hantering! Den kan vara mycket varsam. Att hantera ett PTS-tillstånd steg-för-steg, befriar PTS-personen från de hämningar som håller honom tillbaka, för honom upp till en orsakande position och gör det möjligt för honom att uppnå ett produktivt och givande liv.

Att upptäcka antisociala personligheter eller suppressiva personer åstadkommer en lättnad för de berörda personerna. Dessutom skulle hela samhället tjäna på att man kände igen dessa personligheter och fick en förståelse för den förödelse de åstadkommer. Likaledes skulle kunskap om de sociala personligheternas karaktärsdrag göra det möjligt att klokt välja ut de personer som skall utgöra ens vänkrets. Genom att ha tillgång till och använda dessa kunskaper i det dagliga livet skulle människan kunna skapa ett förnuftigt samhälle och en förnuftig civilisation för sig själv, sin familj och sina vänner.