ΕΡΓΑΣΙΑ >> 8. Διαβάστε: «Γράφοντας Στόχους Προγραμμάτων».

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν μερικά δεδομένα που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν γράφουμε στόχους για ένα πρόγραμμα. Η εφαρμογή τους θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και να κάνουμε τα σχέδιά μας πραγματικότητα.

Ο πρώτος στόχος ενός προγράμματος θα πρέπει να είναι πάντα ένας στόχος παραγωγής. Είναι γεγονός, όμως, ότι δεν μπορείς να Γράψτεις ένα στόχο που να ισοδυναμεί με σκέτη παραγωγή. Θα ήταν αδύνατον να Γράψτεις έναν τέτοιο στόχο γιατί κάποιος θα πρέπει να τον εκτελέσει, και, τη στιγμή που υπάρχει κάποιος εκεί για να τον εκτελέσει, υπάρχει οργάνωση. Αναπόφευκτα, λοιπόν, παρεμβάλλεται κάποια οργάνωση.

Για παράδειγμα, όταν χειρίζεται κανείς το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την είσπραξη του εισοδήματος του οργανισμού, θα πρέπει να συμπεριλάβει, ως δεύτερο στόχο, την ενίσχυση του τμήματος. Ο πρώτος στόχος θα ήταν να κάνει το τμήμα ό,τι είναι δυνατόν για να χειριστεί τις εισπράξεις. Και ο δεύτερος στόχος θα είναι να ενισχυθεί αυτό το τμήμα αμέσως. . Διαφορετικά, η παραγωγή δε θα συνεχιστεί.

Άρα, χρειάζεται να οργανώσει κανείς αμέσως για να υπάρξει παραγωγή..

Περατώσιμοι Στόχοι

Για να δούμε, πώς θα σου φαινόταν ένας στόχος σαν κι αυτόν: «Διατήρησε φιλικές σχέσεις με το περιβάλλον». Πώς σας φαίνεται αυτός ο στόχος; Με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί στόχο που θα έβαζε κάποιον να φέρει σε πέρας μια ενέργεια. Δεν είναι καν στόχος! 

Τώρα, αν έλεγε: «Τηλεφώνησε στον τάδε και στον δείνα, και κάνε γνωστή την παρουσία σου σ’ αυτούς…», και ούτω καθεξής, θα μπορούσε κανείς να Γράψτει «ΕΓΙΝΕ» δίπλα σ’ αυτό το στόχο.

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι περατώσιμοι – να μπορούν να γίνουν, να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν. Αυτό θα συμβάλλει στην επιτυχία των προγραμμάτων μας.

Παραδείγματα Προγραμμάτων

Όταν κάποιος έχει μάθει τα είδη των στόχων και πώς να τους γράφει, μπορεί στη συνέχεια να συντάξει προγράμματα.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρεις δύο παραδείγματα προγραμμάτων. Δείχνουν καθαρά την αμοιβαία σχέση και τη σειρά των οι οποίοι συνθέτουν ένα τυπικό πρόγραμμα. Κάθε παράδειγμα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό: Με το πρώτο μαθαίνει κανείς πώς να κάνει ένα έργο. Με το δεύτερο, μαθαίνει για την παραγωγή. Μπορεί κανείς να κάνει αυτά τα δύο προγράμματα, τον ένα στόχο μετά τον άλλο, και να κατανοήσει ότι ένα πρόγραμμα είναι μεθοδικό και μπορεί να μπει σ’ εφαρμογή, και, πάνω απ’ όλα, να κατανοήσει τα είδη των στόχων και πώς λειτουργούν από κοινού.

Κάνοντας αυτά τα προγράμματα, θα είσαι σε θέση στη συνέχεια να γράφεις και να εκτελείς τα δικά σου προγράμματα, γεγονός που θα σε βάλει σταθερά στο δρόμο της εκπλήρωσης των ιδανικών και των σκοπών σου.


Υπόδειγμα Προγράμματος αρ. 1
Σκοπός: Να μάθεις να κάνεις ένα Πρόγραμμα.
Ευρύτερος Στόχος: Να το κάνεις.
Πρωταρχικός Στόχος
1. Διαβάστε αυτό το πρόγραμμα.
Ζωτικοί Στόχοι:
1. Να είστε ειλικρινής σχετικά με την εκτέλεση αυτού του πρότζεκτ.
2. Εκτελέστε το ολόκληρο.
3. Βάζετε ένα σημάδι πλάι σε κάθε στόχο που ολοκληρώνετε.
Λειτουργικοί Στόχοι:
1. Βγάλτε το δεξί παπούτσι σας. Κοιτάξτε τη σόλα. Δείτε τι υπάρχει πάνω της. Ξαναφορέστε το.
2. Πάρτε ένα ποτήρι νερό.
3. Πάρτε ένα φύλλο χαρτί. Σχεδάστε τρεις ομόκεντρους κύκλους. Γυρίστε το από την ανάποδη. Γράψτε το όνομά σας. Σκίστε το και βάλτε τα σκισμένα κομμάτια μέσα σ’ ένα βιβλίο.
4. Βγάλτε το αριστερό σας παπούτσι. Κοιτάξτε τη σόλα. Δείτε τι υπάρχει πάνω της. Ξαναφορέστε το.
5. Βρείτε κάποιον και χαιρετήστε τον. Γυρίστε πίσω και γράψτε ένα σύντομο σημείωμα στον εαυτό σας σχετικά με την αντίδρασή του.
6. Βγάλτε και τα δυο παπούτσια σας, χτυπήστε τα τακούνια μεταξύ τους τρεις φορές και ξαναφορέστε τα.
7. Γράψτε τα έργα στη ζωή σου που αφήσατε ανολοκλήρωτα ή ανεκτέλεστα.
8. Γράψτε γιατί συνέβη αυτό.
9. Ελέγξτε αυτό το πρότζεκτ προσεχτικά, για να βεβαιωθείτε ότι το έχετε ειλικρινά εκτελέσει ολόκληρο.
10. Γράψτε τις συνειδητοποιήσεις που είχατε, αν είχατε κάποιες, ενώ εκτελούσατε αυτό το πρότζεκτ.
11. Αποφάσίστε αν έχετε εκτελέσει ειλικρινά αυτό το πρότζεκτ.

Υπόδειγμα Προγράμματος αρ. 2
Σκοπός: Να μάθεις για την παραγωγή.
Ευρύτερος Στόχος: Να παράγεις κάτι πραγματικά.
Πρωταρχικός Στόχος
1. Πάρτε ένα μολύβι και πέντε κόλες χαρτί.
2. Καθίστε κάπου όπου να μπορείτε να κάνετε αυτή την επιχείρηση.
Ζωτικοί Στόχοι:
1. Διαβάστε ένα στόχο λειτουργίας και βεβαιώθείτε ότι τον έχετε ολοκληρώσει προτού συνεχίσετε.
2. Παράγετε πραγματικά αυτό που ζητείται.
Λειτουργικοί Στόχοι:
1. Δείχνετε πολύ απασχολημένος χωρίς στην ουσία να κάνετε τίποτε.
2. Κάντε το ξανά, αλλά αυτή τη φορά να είστε πολύ πειστικός.
3. Σκεφτείτε και βρείτε ποιο είναι το πολύτιμο τελικό προϊόν του πόστου σας. Ζητήστε βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο αν χρειάζεται.
4. Τακτοποιήστε τα χαρτιά στο καλάθι εισερχομένων σας.
5. Πάρτε το πρώτο από τα πέντε φύλλα χαρτί για τα οποία γίνεται λόγος στους στοιχειώδεις στόχους παραπάνω. Γράψτε αν το (4) παραπάνω ήταν παραγωγή ή όχι.
6. Ψάξτε στο καλάθι εισερχομένων σου και βρείτε ένα χαρτί ή διεκπεραιωτικό σημείωμα που δε συμβάλλει με κανέναν τρόπο στην παραγωγή του προϊόντος σας.
7. Απαντήστε το.
8. Πάρτε το δεύτερο χαρτί από αυτά που ζητάει ο πρώτος στοιχειώδης στόχος. Γράψτε σ’ αυτό γιατί η ενέργεια που κάνατε στο βήμα 7 είναι ολότελα λογική.
9. Πάρτε το τρίτο φύλλο χαρτί και σχεδιάστε τις σωστές γραμμές επικοινωνίας για το πόστο σας.
10. Παράγετε ένα σωστό προϊόν για το πόστο σας, ολοκληρωμένο και υψηλής ποιότητας.
11. Παραδώστε το.
12. Εξετάστε ξανά τους στόχους λειτουργίας και βρείτε ποιος απ’ όλους σας έκανε να νιώσετε καλύτερα.
13. Πάρτε το τέταρτο φύλλο χαρτί και γράψτε αν η παραγωγή ανεβάζει το ηθικό ή όχι.
14. Πάρτε το πέμπτο φύλλο χαρτί, χρησιμοποιήστε το σαν εξώφυλλο και γράψτε μια περίληψη της επιχείρησης.
15. Συνειδητοποιήστε ότι έχετε ολοκληρώσει μια επιχείρηση.