ΕΡΓΑΣΙΑ >> 6. Διαβάστε: «Βασικοί Όροι και Ορισμοί»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Συχνά, ένα κοινωνικό άτομο κολλάει τόσο πολύ στις δυσκολίες του, που δεν μπορεί να δει ότι είναι δυνατόν να υπάρξει βελτίωση. Κατά τη γνώμη του, οι αναποδιές που συναντά και τα βάσανα «αποτελούν κομμάτι της ζωής» ή «κάτι που έτσι πρέπει να γίνει». Δεν έχει ιδέα πως υπάρχουν αντικοινωνικά άτομα ή πως ένα (ή περισσότερα) αντικοινωνικά άτομα του φαρμακώνουν τη ζωή.

Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή ενός ατόμου που είναι δυνητική πηγή ταραχής κατά τις οποίες τα πηγαίνει καλά.

Αλλά όταν βρίσκεται κάτω από την επιρροή ενός καταπιεστικού ατόμου...

...αρχίζει να τα πηγαίνει άσχημα. Μπορεί να αρρωστήσει ή να παθαίνει ατυχήματα και γενικά τα πηγαίνει άσχημα στη ζωή.

Για ν’ αποκτήσει κανείς επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να κατανοήσει ποια είναι η κατάσταση αυτή. Ακολουθούν βασικοί όροι και οι ορισμοί τους που έχουν σχέση με την ανακάλυψη και το χειρισμό των αντικοινωνικών ατόμων και εκείνων που επηρεάζονται απ’ αυτά τα άτομα. Πρέπει να κατανοήσει κανείς αυτούς τους όρους για ν’ ασχοληθεί με το πρόβλημα της καταπίεσης του ατόμου και να τη χειριστεί μ’ επιτυχία.

Καταπιεστικό Άτομο: (Από τις αγγλικές λέξεις Suppressive Person: Καταπιεστικό Άτομο. Σύντμηση «SP».) ένα άτομο που επιζητά να καταπιέζει ή να συνθλίβει οποιαδήποτε ασχολία ή ομάδα βελτίωσης. Tο Καταπιεστικό Άτομο καταπιέζει άλλους ανθρώπους στην περιοχή του. Αυτό είναι το άτομο του οποίου η συμπεριφορά είναι εσκεμμένα καταστροφική. Το Καταπιεστικό Άτομο είναι μια άλλη ονομασία για την «αντικοινωνική προσωπικότητα».

Δυνητική Πηγή Ταραχών: ένα πρόσωπο που συνδέεται με κάποιον τρόπο με ένα Καταπιεστικό Άτομο και επηρεάζεται δυσμενώς από αυτό. Καλείται Δυνητική Πηγή Προβλημάτων, επειδή μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον εαυτό του και στους άλλους.

Το ότι ένα άτομο δείχνει φοβισμένο ή το ότι δεν είναι εύθυμο ή έχει προβλήματα με τον προϊστάμενό του δεν αποτελεί ένδειξη ότι είναι Δυνητική Πηγή Ταραχών. Δεν είναι αυτά που δείχνουν ότι κάποιος είναι PTS. Οι ενδείξεις είναι πολύ συγκεκριμένες.

Το άτομο που είναι PTS συνδέεται με κάποιον SP, o oποίος είναι ανταγωνιστικός απέναντί του. Το Καταπιεστικό Άτομο δεν αφήνει τη Δυνητική Πηγή Ταραχών να λειτουργεί στη ζωή. Γι’ αυτό, η Δυνητική Πηγή Ταραχών μπορεί να τα πηγαίνει καλά στη ζωή ή σε κάποια ασχολία, και μετά, όταν συναντήσει το Καταπιεστικό Άτομο –που με κάποιον τρόπο υποτιμάει ή μειώνει τις προσπάθειές του– ή επηρεαστεί απ’ αυτό, χειροτερεύει.

Το άτομο που είναι Δυνητική Πηγή Ταραχών τα πάει καλά και μετά δεν τα πάει καλά, τα πάει καλά, και μετά δεν τα πάει καλά. Και, όταν δεν τα πάει καλά, μερικές φορές αρρωσταίνει.

Ένα άτομο σ’ αυτήν την κατάσταση έχει ανεβοκατεβάσματα (κάνει ρόλερ κόστερ). Ο όρος ρόλερ κόστερ σημαίνει να βελτιώνεται και να χειροτερεύει, το άτομο βελτιώνεται και χειροτερεύει, βελτιώνεται και χειροτερεύει. Ο όρος προέρχεται από το όνομα ενός διασκεδαστικού τρένου σε λούνα παρκ που ανεβαίνει και στη συνέχεια πέφτει απότομα.

Μια άλλη ένδειξη της δυνητικής πηγής προβλημάτων είναι ότι υπό την επήρεια καταπίεσης το άτομο κάνει λάθη. Όταν ένα άτομο κάνει λάθη ή ανόητα πράγματα, αυτό αποτελεί μαρτυρία ότι ένα Καταπιεστικό Άτομο υπάρχει στην περιοχή.

Υπάρχουν, επίσης, διάφορα είδη ανθρώπων PTS. Τα βασικά είδη PTS ακολουθούν παρακάτω:

PTS Τύπου I: Ο πρώτος τύπος ενός ατόμου PTS είναι κάποιος που σχετίζεται ή συνδέεται με ένα Καταπιεστικό Άτομο στο περιβάλλον του στον παρόντα χρόνο. Το «συνδέεται» σημαίνει βρίσκεται στην περιοχή του ή έχει επικοινωνία μαζί του με κάποιον τρόπο, με κοινωνική, οικογενειακή ή εργασιακή σχέση.

Ο PTS Τύπου Ι έχει ένα καταπιεστικό άτομο στο τωρινό του περιβάλλον που προσπαθεί να τον συνθλίβει και να τον υποτιμά.

Ένας καλλιτέχνης μπορεί να έχει ένα «φίλο» στον κύκλο του, στην πραγματικότητα ένα Καταπιεστικό Άτομο, που υποτιμάει τη δουλειά του και τις φιλοδοξίες του. Ο καλλιτέχνης μπορεί να αρρωστήσει ή να εγκαταλείψει το έργο του.

Ένας διευθυντής που έχει ως συνεργάτη στην επιχείρησή του ένα Καταπιεστικό Άτομο θα έχει ανεβοκατεβάσματα, και μπορεί να συλλάβει τον εαυτό του να κάνει λάθη στη δουλειά του, να του τυχαίνουν αναποδιές ή ν’ αρρωσταίνει.

Κάποιος που είναι στενά συνδεδεμένος με κάποιο άλλο άτομο το οποίο αντιτίθεται στις προσπάθειες βελτίωσης, είναι PTS.

Επίσης, ένα άτομο μπορεί να συμμετέχει σε βελτιωτικές δραστηριότητες προκειμένου να διευρύνει τις ικανότητές του και να καλυτερέψει τη ζωή του, καθώς και τη ζωή των άλλων. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να συνδέεται μ’ ένα Καταπιεστικό Άτομο. Ο SP επιτίθεται σε τέτοιες βελτιωτικές δραστηριότητες και σε ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτές, επειδή τρομοκρατείται με την ιδέα ότι κάποιος μπορεί να γίνει πιο δυνατός ή πιο ικανός.

Κατά συνέπεια, άνθρωποι που έχουν στενές σχέσεις (όπως, για παράδειγμα, συζυγικούς ή οικογενειακούς δεσμούς) με άτομα που είναι γνωστό ότι εναντιώνονται σε βελτιωτικές δραστηριότητες, είναι PTS. Στην πράξη, αυτά τα άτομα δέχονται συνεχώς τόση πολλή πίεση από άτομα με υπερβολική επιρροή πάνω τους, που σημειώνουν πολύ λιγοστή πρόοδο ή βελτίωση, και το ενδιαφέρον τους εστιάζεται αποκλειστικά στο να αποδείξουν ότι το ανταγωνιστικό στοιχείο έχει άδικο.

PTS Τύπου II

Στο δεύτερο είδος PTS, διεγείρεται μια καταπίεση του παρελθόντος από κάποιον ή κάτι στο περιβάλλον του παρόντα χρόνου. Όταν λέμε ότι κάποιο άτομο διεγείρεται, εννοούμε ότι επαναδραστηριοποιείται μια δυσάρεστη ανάμνηση του παρελθόντος εξαιτίας συνθηκών στο παρόν που μοιάζουν με συνθήκες του παρελθόντος, και το άτομο μπορεί να βιώνει τον πόνο και τα συναισθήματα που περιέχει η ανάμνηση του παρελθόντος. Στην περίπτωση ενός PTS τύπου ΙΙ το άτομο δε χρειάζεται καν να δει το Καταπιεστικό Άτομο για να γίνει PTS , αλλά μπορεί να γίνει απλά και μόνο βλέποντας κάτι που του θυμίζει τον καταπιεστικό.

Ένα πράγμα ή ένα άτομο, στο τωρινό του περιβάλλον, θυμίζουν στον PTS Τύπου ΙΙ ένα καταπιεστικό άτομο από το παρελθόν του. Το πραγματικό καταπιεστικό άτομο δεν υπάρχει στο παρόν αλλά η επιρροή του είναι αισθητή.

Για παράδειγμα, αν κάποιος ταχυδρόμος καταπίεζε ένα άτομο και αυτό το άτομο δει ένα γραμματοκιβώτιο, παρ’ όλο που ο ταχυδρόμος δε βρίσκεται καν τριγύρω, αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετό για να του προκαλέσει Ρόλερ Κόστερ.

Ένας PTS τύπου ΙΙ έχει πάντοτε κάποιον φαινομενικό Καταπιεστικό, ο οποίος δεν είναι ο Καταπιεστικός που καταπιέζει τον PTS. Το άτομο που είναι PTS μπερδεύει αυτούς τους δύο και ενεργεί ως PTS εξαιτίας διέγερσης και μόνο, όχι εξαιτίας καταπίεσης.

Κάτι σημαντικό που πρέπει να ξέρει κανείς είναι ότι ο Καταπιεστικός είναι πάντα ένα άτομο, ένα ον ή μια ομάδα όντων. Ένας Καταπιεστικός δεν είναι μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή ένα συμπέρασμα, μια απόφαση ή πρόθεση από το άτομο το ίδιο.

Χειριζόμαστε την κατάσταση PTS τύπου ΙΙ με ειδικά πρόσες της Σαηεντολογίας. Αυτά τα πρόσες είναι ακριβείς ερωτήσεις που θέτει ή οδηγίες που δίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος Σαηεντολόγος, ο οποίος ασκεί τη Σαηεντολογία για να βοηθήσει ένα άτομο να ανακαλύψει διάφορα πράγματα για τον εαυτό του και να βελτιώσει την κατάστασή του. Τα πρόσες της Σαηεντολογίας που δέχεται ένα άτομο PTS τύπου ΙΙ το βοηθούν να εντοπίσει τον καταπιεστικό και να ανακουφίσει τελείως την υπερβολική επιρροή που έχει αυτός επάνω του.

PTS Τύπου IΙΙ

Σ’ αυτή την περίπτωση ο φαινομενικός SP (Καταπιεστικό Άτομο) του PTS τύπου ΙΙ έχει εξαπλωθεί σ’ όλο τον κόσμο και συχνά ξεπερνάει αριθμητικά όλους τους ανθρώπους πάνω στη Γη, επειδή το άτομο που είναι PTS τύπου ΙΙΙ «περιβάλλεται» μερικές φορές από στοιχειά ή φαντάσματα, και κατά συνέπεια υπάρχουν απλά περισσότεροι φαινομενικοί SP οι οποίοι δεν είναι παρά πλάσματα της φαντασίας του.

Ο PTS Τύπου ΙΙΙ βρίσκεται επίσης υπό την επήρεια ενός καταπιεστικού από το παρελθόν, αλλά το παρόν περιβάλλον του είναι, γι’ αυτόν, γεμάτο καταπιεστικούς.

Ο PTS Τύπου ΙΙΙ βρίσκεται κυρίως στα ψυχιατρεία. Η καλύτερη βοήθεια που μπορεί να του προσφέρει κανείς είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, ανάπαυση και ησυχία, αλλά καμιά αγωγή διανοητικής φύσης. Θα πρέπει να λάβει την ιατρική περίθαλψη που χρειάζεται, η οποία να μην περιέχει καμιά βιαιότητα.

Ένα άτομο που είναι PTS συνήθως είναι το τελευταίο που το υποψιάζεται. Μπορεί να έχει γίνει έτσι προσωρινά ή στιγμιαία. Και μπορεί να έχει γίνει έτσι πολύ ελαφρά. Ή μπορεί να είναι πολύ PTS και να είναι έτσι για πολύ καιρό. Γι’ αυτό, το πρώτο πρώτο βήμα για το χειρισμό αυτής της κατάστασης είναι να αποκτήσει κάποια κατανόηση των βασικών στοιχείων της τεχνολογίας σχετικά με τις Δυνητικές Πηγές Προβλημάτων και τα Καταπιεστικά Άτομα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χειρισμός της κατάστασης.

Και μπορεί να γίνει χειρισμός.

συντομογραφία για τη Δυνητική Πηγή Ταραχών, (Potential Trouble Source). Δείτε Δυνητική Πηγή Ταραχών σε αυτό το γλωσσάριο.