ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
αθέλητα:

ασυνείδητα, χωρίς επίγνωση

αναγνωρίζω:

δίνω (σε κάποιον) μια αναγνώριση. Βλ. επίσης αναγνώριση.

Αναγνώριση:

κάτι που είπε ή έκανε κάποιος για να ενημερώσει τον άλλον ότι οι ενέργειες ή οι δηλώσεις του έχουν παρατηρηθεί, κατανοηθεί και ληφθεί.

αναπόσπαστο:

ένα ουσιαστικό, απαραίτητο ή ολοκληρωτικό κομμάτι.

Ανεβοκατεβάσματα (roller coaster):

το να κινείσαι (απότομα) πάνω-κάτω, να ανεβαίνεις και να πέφτεις. Από την κυριολεκτική σημασία, ένας απότομος σιδηρόδρομος με στροφές σε μεγάλη κλίση, με μικρά ανοιχτά βαγόνια που λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες, όπου ανεβαίνεις για να κάνεις βόλτα στο λούνα πάρκ.

αντιδραστική διάνοια:

αντιδραστική διάνοια, εκείνο το τμήμα της διάνοιας του ατόμου, το οποίο λειτουργεί ολοκληρωτικά πάνω στη βάση ερέθισμα-αντίδραση (έχοντας λάβει ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, δίνει μια συγκεκριμένη αντίδραση) και το οποίο δεν υπόκειται στον έλεγχο της βούλησης του ατόμου, και το οποίο έχει ισχύ και τη δύναμη της επιβολής πάνω στη βούληση, στην επίγνωση, στους σκοπούς, στις σκέψεις, στο σώμα και στις πράξεις του ατόμου. (Η αντιδραστική διάνοια είναι ένας χώρος αποθήκευσης πληροφοριών, όπως στους παλαιότερους υπολογιστές όπου τα δεδομένα ήταν αποθηκευμένα σε μια ομάδα ή σε σειρά καρτών που ονομάζονταν μπανκ [τράπεζα].)

αντιεπιβιωτικές ενέργειες:

από το αντί, εναντίον,σε αντίθεση με, και το επιβιωτικός(από την επιβίωση). Οπότε, αντιεπιβιωτικός είναι αυτός που δρα επιτιθέμενος στην επιβίωση, εναντίον της ή σε σύγκρουση με αυτήν.

Αριστοτέλης:

(384–322 π.Χ.) Έλληνας φιλόσοφος, εκπαιδευτικός και επιστήμονας. Τα έργα του καλύπτουν όλα τα πεδία της ανθρώπινης γνώσης της εποχής του, συμπεριλαμβανομένης της λογικής, της ηθικής, των φυσικών επιστημών και της πολιτικής.

βαθμίδωση:

βαθµιαία προσέγγιση σε κάτι που γίνεται βήµα βήµα, επίπεδο επίπεδο, όπου κάθε βήµα ή επίπεδο µπορεί να επιτευχθεί εύκολα, έτσι ώστε τελικά πολύπλοκες και δύσκολες δραστηριότητες να µπορούν να επιτευχθούν µε σχετική ευκολία. Ο όρος βαθμίδωση ισχύει επίσης για κάθε ένα από τα βήματα που γίνονται σε μια τέτοια προσέγγιση.

βούληση:

δύναμη επιλογής, δύναμη λήψης αποφάσεων, ικανότητα απόφασης ή καθορισμού από ένα άτομο σχετικά με την πορεία των ενεργειών του.

Γενικός Διευθυντής:

ο επικεφαλής ενός οργανισμού της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη διεύθυνση του οργανισμού καθώς επίσης και για τις στατιστικές και τη βιωσιμότητα του.

γουίθχολντ:

η ανείπωτη, μη δηλωμένη παραβίαση ενός κώδικα ηθών, με τον οποίο ένα άτομο έχει δεσμευτεί, μια όβερτ πράξη που έχει διαπράξει ένα άτομο, για την οποία δε μιλάει. Κάθε γουίθχολντ ακολουθεί μια όβερτ πράξη.

γραμμή επικοινωνίας:

η διαδρομή κατά μήκος της οποίας μία επικοινωνία μεταδίδεται από ένα άτομο σε ένα άλλο.

δικαιοσύνη:

οι ενέργειες τις οποίες επιβάλλει η ομάδα στο άτομο, όταν το άτομο δεν εκτελεί αυτές τις ενέργειες από μόνο του.

δραματοποιώ:

μιμούμαι, εκφράζω ή παριστάνω κάτι, όπως κάνει ένας ηθοποιός σε ένα υεατρικό έργο που παίζει το ρόλο που του υπαγορεύει το σενάριο.

δυναμικό:

μια ώθηση προς επιβίωση που ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία· μια ώθηση προς ύπαρξη σ’ έναν τομέα της ζωής. Υπάρχουν οκτώ δυναμικά: (1) ο εαυτός· (2) το σεξ και η οικογένεια· (3) οι ομάδες· (4) η ανθρωπότητα· (5) οι μορφές ζωής· (6) το φυσικό σύμπαν· (7) τα πνεύματα· και (8) το Υπέρτατο Ον.

Εκτός Ηθικής:

Λέγοντας εκτός ηθικής, εννοούμε μια ενέργεια ή κατάσταση στην οποία εμπλέκεται ένα άτομο, ή κάτι το οποίο κάνει το άτομο, που είναι αντίθετο με τα ιδανικά, τα συμφέροντα και την επιβίωση των δυναμικών του.

Εντοπιστικό Πρόσεσινγκ:

ένα είδος πρόσες που βοηθά το άτομο να προσανατολιστεί και το βάζει σε επικοινωνία με το περιβάλλον του.

ηθική:

οι ενέργειες που ένα άτομο κάνει το ίδιο για να διορθώσει κάποια συμπεριφορά ή κατάσταση στην οποία εμπλέκεται η οποία είναι αντίθετη προς τα ιδανικά και το συμφέρον της ομάδας του. Είναι κάτι το προσωπικό. Όταν κάποιος είναι ηθικός, αυτό γίνεται από τον ίδιο και με δική του βούληση.

θεόπνευστη ορθότητα:

αναφορά στο θεόπνευστο δίκαιο των βασιλέων, την πίστη ότι οι βασιλείς και οι βασίλισσες είχαν ένα θεόσταλτο δικαίωμα να κυβερνούν, ότι δεν μπορούσαν να σφάλλουν και ότι για τις πράξεις τους λογοδοτούσαν μόνο στο θεό και όχι στο λαό που κυβερνούσαν. Χρησιμοποιείται μεταφορικά. Χρησιμοποιείται μεταφορικά.

Καταστάσεις:

μία από τις καταστάσεις λειτουργίας ή ύπαρξης, μέσω των οποίων διέρχεται ένας οργανισμός, τα μέρη του ή ένα άτομο. Κάθε κατάσταση έχει μια ακριβή αλληλουχία βημάτων, που ονομάζεται φόρμουλα, την οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να μετακινηθεί από την τρέχουσα κατάσταση σε μια άλλη υψηλότερη και πιο επιβιωτική κατάσταση.

κινίνο:

φάρμακο με πικρή γεύση που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων μορφών ελονοσίας (μεταδοτική ασθένεια η οποία, αν δεν θεραπευτεί, μπορεί να επιφέρει το θάνατο)

λίβινγκνες:

Η κατάσταση του να ζεις.

μοτιβέιτορ:

μια επιθετική ή καταστροφική πράξη που ελήφθη από το άτομο ή μέρος της ζωής. Ο λόγος που ονομάζεται «μοτιβέιτορ» (κίνητρο) είναι επειδή τείνει να ωθήσει κάποιον να ανταποδώσει, «παρακινεί» μια νέα πράξη όβερτ.

μπίινγκνες:

η κατάσταση του να είσαι, ύπαρξη. Με τον όρο μπίινγκνες εννοούμε επίσης την υιοθέτηση ή επιλογή μιας ταυτότητας. Την μπίινγκνες την παίρνει το ίδιο το άτομο ή του τη δίνουν ή καταφέρνει να την αποκτήσει. Παράδειγμα μπίινγκνες θα ήταν το όνομα κάποιου ή το επάγγελμά του, τα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου, ο ρόλος του σε ένα παιχνίδι – κάθε ένα από αυτά, ή όλα αυτά μαζί θα μπορούσαν να ονομαστούν μπίινγκνες.

μπότες, (ζευγάρι):

μεταφορικά, μια θέση ή κατάσταση. Πρόκειται για μια έκφραση που είναι παραλλαγή της φρασης να φορέσεις παπούτσια, που σημαίνει να αναλάβεις τη δουλειά του ή το πόστο του και τα καθήκοντα του ή τις υπευθυνότητες που έχει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

μυνητής ή ενάγων:

αυτός που ξεκινά μια δικαστική αγωγή εναντίον ενός άλλου ατόμου(του εναγόμενου) προκειμένου να πετύχει επανόρθωση της ζημιάς που υπέστησαν τα δικαιώματα του.

όβερτ πράξη:

μια επιζήμια πράξη ή μια παραβίαση ενός κώδικα ηθών μιας ομάδας. Η όβερτ πράξη δεν είναι απλώς το να βλάπτεις κάποιον ή κάτι, είναι μια πράξη παράλειψης ή διάπραξης που κάνει το μικρότερο καλό στο μικρότερο αριθμό ανθρώπων ή τομέων της ζωής, ή το μεγαλύτερο κακό στο μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ή τομέων της ζωής.

παραβίαση:

ενέργειες που καταπατούν νόμους ή κώδικες ηθών.

παράκαμψη:

προσπερνώ το κατάλληλο άτομο σε μια διοικητική ιεραρχία.

Πλάτωνας:

(περ.427-347 π.Χ.) Έλληνας φιλόσοφος και δάσκαλος που γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 387 π.Χ. ίδρυσε την Ακαδημία, μια σχολή για τη μελέτη της φιλοσοφίας, η οποία φτιάχτηκε σε ένα δημόσιο άλσος λίγο έξω από την Αθήνα και ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο της γνωστής ιστορίας.

πρόσεσινγκ:

ειδικός τρόπος προσωπικής παροχής συμβουλών, που μόνο στη Σαηεντολογία υπάρχει, ο οποίος βοηθά ένα άτομο να εξετάζει τη δική του ύπαρξη και να αυξάνει την ικανότητά του ν’ αντιμετωπίζει αυτό που είναι και τη θέση όπου βρίσκεται. Το πρόσεσινγκ είναι μια ακριβής, πλήρως κωδικοποιημένη δραστηριότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Πυθαγόρας:

(582-500 π.Χ.) Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός που ίδρυσε μια σχολή στη Νότια Ιταλία και ο οποίος έδινε έμφαση στη μελέτη της αρμονίας στη μουσική και στη γεωμετρία. Ο Πυθαγόρας θεωρείται ως ο πρώτος πραγματικός μαθηματικός.

σαδισμός:

μορφή συμπεριφοράς όπου ένα άτομο αποκομίζει ευχαρίστηση πληγώνοντας άλλους και κάνοντάς τους να υποφέρουν, σωματικά ή ψυχικά.

Σύμμαχοι:

μια ομάδα από είκοσι έξι έθνη, που συμπεριλαμβάνουν την Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Σοβιετική Ένωση, η οποία αντιτάχθηκε στoν Άξονα -οι χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, οι οποίες πολέμησαν μαζί, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου

Σωκράτης:

(περ. 470-399 π.Χ,) Έλληνας φιλόσοφος και διδάσκαλος ο οποίος πίστευε ότι η καλοσύνη βασιζόταν στη γνώση και η κακία βασιζόταν στην άγνοια. Προέτρεψε τους Έλληνες συντρόφους του, να θεωρούν τον ηθικό χαρακτήρα της ψυχής τους και την αναζήτηση της γνώσης για τις ηθικές ιδέες, όπως η δικαιοσύνη, τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

τρικλοποδιές, (βάζω):

προκαλώ την αποτυχία, εμποδίζω ή παρεμβάλω εμπόδια

Χάος:

μεγάλη σύγχυση, αταξία, καταστροφή.

Χίτλερ:

Αδόλφος Χίτλερ (1889-1945), πολιτικός ηγέτης που οραματίστηκε τη δημιουργία μιας ανώτερης φυλής που θα κυβερνούσε για χίλια χρόνια ως η Τρίτη Γερμανική Αυτοκρατορία. Αναλαμβάνοντας διά της βίας την εξουσία στη Γερμανία το 1933, ξεκίνησε τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1939-45) θέτοντας ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης υπό την κυριαρχία του και σκοτώνοντας εκατομμύρια Εβραίους και άλλους που θεωρούσε κατώτερους. Αυτοκτόνησε το 1945, όταν πλησίαζε η ήττα της Γερμανίας.