KURSUPPGIFT >> 27. Läs ”Organisering och moral”.

ORGANISERING OCH MORAL

Grunderna för organisering enligt det här häftet presenterar upptäckter som kan vända en organisations nedgång och få till stånd produktivitet eller öka en pågående expansion hos en redan framgångsrik grupp. De kan användas hemma, i skolan eller på arbetsplatsen – tillämpningens omfattning har inga begränsningar. En individ kan ha nytta av att organisera sina aktiviteter.

Om du organiserar väl och effektivt kommer du att få bra moral. Du kommer också att få förbättrade tillstånd.

Var moralen än är låg, organisera!

En noggrann undersökning bland folk visar att deras huvudsakliga protester rör avsaknaden av organisering. ”Det körs inte på rätt sätt!” är anledningen till deras protester.

Om man tillämpar organiseringsteknologin kan man lugna ned dessa protester, få till stånd ökad produktion och således bättre moral.

Medan de kanske behöver ändras beträffande verksamhetsmetoderna för individen eller gruppen, är dessa grunder för organisering relativt enkla att tillämpa. Och om man önskar framgång är de väl värda ansträngningen, för de har slutgiltigt visat sig fungera. Genom att använda sig av dessa principer kan man lyckas i alla strävanden.