FORSTÅELSE

ORDLISTE TIL KURSET
affinitet:

kærlighed, at kunne lide eller enhver anden følelsesmæssig holdning; graden af at holde af. Den grundlæggende definition på affinitet er betragtningen om afstand, hvad enten den er god eller dårlig.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse. Se også anerkendelse i denne ordliste.

anerkendelse:

noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

ARC-trekanten:

en trekant, som er et symbol på, at affinitet, realitet og kommunikation virker sammen og skaber forståelse. Intet punkt af trekanten kan hæves uden også at hæve de to andre punkter, og intet punkt kan sænkes uden også at sænke de to andre punkter.

auditering:

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at se i øjnene, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

betragtning:

en idé eller mening eller tanke.

grundpille:

en vigtig bestanddel af noget; det vigtigste element i et system; det, som resten hviler på eller afhænger af.

kommunikation:

en udveksling af idéer gennem rum mellem to personer.

kommunikationslinje:

den vej ad hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

ligesidet:

med sider der er lige lange, f.eks. som i et kvadrat.

misfølelse:

irrationel eller upassende følelse. Det er et opfundet ord taget fra mis- (forkert) + følelse. At sige, at en person havde misfølelser, ville antyde, at personen ikke udviser den følelse, som situationens faktiske omstændigheder kræver. Det, at have misfølelser, ville så være ensbetydende med at være irrationel. Man kan ret let bedømme en persons rationalitet eller fornuft ud fra rigtigheden af den følelse, han udviser under givne omstændigheder. At være glad og lykkelig, når omgivelserne kræver glæde og lykke, ville være rationelt. At udvise sorg, uden at have tilstrækkelig grund til det i de nutidige omgivelser ville være irrationelt.

næb og kløer:

kæmpe/forsvare sig næb og kløer vil sige at kæmpe meget hårdt for noget eller forsvare sig voldsomt. Brugt i overført betydning, hvor det betyder voldsomt angreb, forsvar eller handling generelt; energisk, heftigt, med ens yderste anstrengelse, af al kraft.

nødvendighedsniveau:

den grad af uro, der er nødvendig for, at en person retter sin opmærksomhed udad for at handle i nutid.

realitet:

det, som ser ud til at være. Realitet er grundlæggende set enighed; graden af enighed opnået mellem mennesker. Det, vi er enige om er virkeligt, er virkeligt.

regulere:

den handling at få en vejbanes overflade til at blive plan eller få den til at skråne på en sådan måde, at den bliver jævn.

Scientologi:

en anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

sløves:

svækkes i styrke; gjort mindre effektiv.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede, til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

terminal:

en person, punkt eller position, som kan modtage, videregive eller sende en kommunikation.

tone:

en bestemt mental tilstand eller sindelag.

være af den gamle skole:

at have gammeldags anskuelser.