OPGAVE >> 11. Læs ”PTS-håndtering”.

PTS-HÅNDTERING

Der er to stabile data, som alle er nødt til at have, forstå og vide er sande for at kunne opnå resultater i håndteringen af personer, der er forbundet med Suppressive.

Disse data er:

 1. At al sygdom i større eller mindre grad og alle forkludringer stammer direkte og udelukkende fra en PTS-tilstand.
 2. At komme af med tilstanden kræver tre grundlæggende handlinger:
  1. At forstå teknologien om tilstanden
  2. Opdage
  3. Håndtere eller afbryde forbindelsen.

Personer, der anmodes om at håndtere folk, som er PTS, kan gøre dette meget let, meget lettere end de tror. Den grundlæggende forhindring for dette er, at de tror, at der er undtagelser, at der er en anden teknologi, eller at de to ovenstående data har modificeringer eller ikke er altomfattende. I det øjeblik en person, der prøver at håndtere en PTS, bliver overtalt til, at der er andre omstændigheder eller grunde eller teknologi, er han med det samme faret vild og vil tabe spillet og vil ikke opnå resultater. Og det er virkelig ærgerligt, for det er ikke svært, og resultaterne er der for at blive opnået.

En PTS person er sjældent psykotisk. Men alle psykotiske er PTS, om det så kun er til dem selv. En PTS-person kan have en mangelsygdom eller anden sygdom, der forhindrer en hurtig bedring, men samtidig vil han ikke komme sig fuldstændigt, medmindre PTS-tilstanden også bliver håndteret. For han blev tilbøjelig til at få mangelsygdomme eller sygelige tilstande, fordi han var PTS. Og medmindre tilstanden bliver afhjulpet, lige meget hvor meget medicin eller næring han får, kommer han sig måske ikke og vil helt sikkert ikke komme sig permanent. Dette synes at indikere, at der findes ”andre sygdomme eller grunde til sygdomme end det at være PTS”. Vel er der mangelsygdomme og andre sygdomme, ligesom der er ulykker og skader. Det mærkelige er, at personen selv fremskynder dem, fordi det at være PTS prædisponerer ham for dem. På en mere forvansket måde taler læger og ernæringseksperter altid om, at ”stress” forårsager sygdom. Selvom de mangler den fulde teknologi på området – den findes i Scientologi – har de en fornemmelse af, at det forholder sig sådan, fordi de ser, at det på en eller anden måde er rigtigt nok. De kan ikke håndtere det. Men alligevel erkender de det, og de udtaler, at det er en hovedårsag til en række sygdomme og ulykker. Men altså, Scientologi har teknologien til det på mere end én måde.

Hvad er det, man kalder ”stress”? Det er mere end lægens definition – han siger sædvanligvis, at det stammer fra operationschok eller fysisk chok, og deri har han et for snævert synspunkt.

En person under stress er i virkeligheden undertrykt på en eller flere områder eller sider af sit liv.

Hvis den undertrykkelse bliver fundet, og personen håndterer eller afbryder forbindelsen, aftager tilstanden. Hvis han også kommer igennem Scientologi processer, som retter sig mod den undertrykkelse, personen har været udsat for, og hvis alle områder med den slags undertrykkelse bliver håndteret på den måde, vil personen komme sig fra alt det, der er forårsaget af ”stress”.

Ofte er personens forståelse af livet eller nogle af dets områder, for utilstrækkelig til at han fatter situationen. Han er forvirret. Han tror, at alle hans sygdomme er virkelige, fordi de findes i sådan nogle tykke bøger!

På et tidspunkt blev han modtagelig for sygdom eller ulykker. Da der så optrådte en alvorlig undertrykkelse, var han udsat for, at ulykken eller sygdommen blev fremskyndet eller forekom, og derefter, med en række gentagne lignende tilfælde af undertrykkelse, bliver sygdommen eller hans tendens til at komme ud for ulykker forlænget eller kronisk.

Så da at sige, at en person er PTS til sine nuværende omgivelser, er en meget begrænset diagnose. Hvis han fortsætter med at gøre eller være noget, som den Suppressive Person eller Gruppe er imod, kan han blive eller vedblive med at være syg eller komme ud for ulykker.

I virkeligheden er PTS-problemet ikke særlig kompliceret. Så snart du har fået fat i de to førstnævnte data, bliver resten ganske enkelt en analyse af, hvordan de anvendes på denne bestemte person.

En PTS person kan i betragtelig grad hjælpes på tre måder:

 1. Ved at opnå en forståelse af teknologien om tilstanden.
 2. Ved at opdage, hvad eller hvem han er PTS til.
 3. Ved at håndtere eller afbryde forbindelsen.

En eller anden med ønsket om eller opgaven at finde og håndtere PTS’er har et yderligere tidligere trin: Han skal vide, hvordan man genkender en PTS, og hvordan man håndterer dem, når de er genkendt. Derfor vil det være temmelig meget spild af tid at involvere sig i en sådan jagt, hvis man ikke har studeret alle materialer om suppressive og PTS’e personer grundigt og har forstået dem uden at misforstå de ord og udtryk, som bruges. Med andre ord, første trin er at få en forståelse af emnet og dets teknologi. Det er ikke svært at gøre.

Når dette trin er gjort, har en person intet virkeligt besvær med at genkende personer, der er PTS, og han kan få succes med at håndtere dem, hvilket er meget opmuntrende og givtigt.

Lad os betragte det nemmeste niveau at gribe det an på:

 1. Giv personen de mere enkle materialer om emnet, og lad ham studere dem, så han kender begreberne såsom ”PTS” og ”Suppressiv”. Måske erkender han kilden til sine vanskeligheder lige der og får det meget bedre. Det er sket.
 2. Få ham til at tale om sygdommen, ulykken eller tilstanden, som han nu mener kan være resultatet af undertrykkelsen, uden at bore eller grave ret meget. Han vil som regel fortælle dig, at den er lige her og nu eller var der for kort tid siden, og vil være parat til at forklare (uden nogen lettelse), at den stammer fra hans nuværende omgivelser, eller nogle han var i for nylig. Hvis du slipper der, vil han blive en smule ulykkelig og ikke blive rask, da han sædvanligvis taler om en senere forstyrrende hændelse, der har en masse tidligere lignende oplevelser under sig.
 3. Spørg ham, hvornår han kan genkalde sig først at have den sygdom eller sådanne ulykker. Han vil med det samme begynde at føre det tilbage og blive klar over, at det er sket før. Han vil sædvanligvis komme tilbage til et eller andet tidligt punkt i denne livstid.
 4. Spørg ham nu, hvem det var. Han vil sædvanligvis fortælle dig det omgående. Og da du ikke forsøger at gøre mere end at frigøre ham fra den restimulering, som foregik, graver du ikke videre.
 5. Du vil sædvanligvis opdage, at han har nævnt en person, som han stadig er i forbindelse med! Så du spørger ham, om han vil håndtere eller afbryde forbindelsen. Da gnisterne virkelig vil flyve i hans liv, hvis han dramatisk afbryder forbindelsen, og hvis han ikke rigtig kan se, hvordan han kan, overtaler du ham til at begynde en håndtering på en gradvis skala. Dette kan bestå i at få ham en smule disciplineret, såsom at forlange af ham, at han faktisk besvarer sin post eller skriver en meddelelse til personen holdt i tonen, ”solen skinner, og jeg har det godt (roligt, varmt, venligt)”, eller se realistisk på, hvordan han ændrede dem fra at være kærlige til at blive ligeglade, nære uvilje eller være hadske. Kort sagt, hvad der behøves i håndteringen, er en let gradvis fremgangsmåde. Alt, hvad du prøver at gøre, er at bevæge den PTS’e person fra at være påvirket af undertrykkelsen over til at være let, forsigtig årsag over den.
 6. Tjek med personen igen, om han fortsætter med at håndtere, og træn ham hen ad vejen altid på et afdæmpet niveau som ”solen skinner, og jeg har det godt”.

Det er en simpel håndtering. Du kan komme ud for kompleksiteter, såsom en person, der er PTS til en ukendt person i sine umiddelbare omgivelser, som han kan være nødt til at finde, før han kan håndtere eller afbryde forbindelsen. Du kan finde folk, der ikke kan huske mere end nogle få år tilbage. Men den enkle håndtering slutter, når det begynder at se rimeligt kompliceret ud. Når du løber ind i den slags kan det klares med mere avancerede procedurer i Scientologi.

Men denne enkle håndtering giver dig ikke så få fjer i hatten. Du vil blive forbløffet over at opdage, at selv om nogle af dem ikke kommer sig øjeblikkeligt, så vil medicinsk behandling, vitaminer og mineraler nu begynde at virke, hvor de ikke gjorde det før. Du kan også komme ud for nogle, der kommer sig med det samme, men vær klar over, at du ikke har haft fiasko, hvis det ikke sker.

Ved at udføre trinnene for PTS-håndtering, som findes i dette afsnit, har du skabt en åbning, og rodet op i tingene og gjort ham mere bevidst, og netop på den måde vil du opdage, at han er blevet mere forårsagende.

Hans sygdom eller tendens til ulykker vil måske ikke være ubetydelig. Det er måske kun lykkedes for dig derhen, hvor han nu har en chance for at blive rask ved hjælp af rigtig ernæring, vitaminer, mineraler, medicin, behandling og frem for alt ved hjælp af Scientologi auditering. Medmindre du skubbede til denne tilstand, ville han overhovedet ikke have en chance: for at blive PTS var det første, der skete for ham angående sygdom eller ulykker.

Så lad være med at undervurdere, hvad du kan gøre for en PTS. Nedvurder eller ignorer ikke PTS-tech’en. Og lad være med at tolerere PTS-tilstande hos folk.

Du kan gøre noget ved det.

Og det kan de også.

langvarig, om en sygdom eller tilstand, der varer ved over en lang periode.

overført, en anerkendelse for et stor bedrift.

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at se i øjnene, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.