OPGAVE >> 13. Læs ”Den virkelige verden”.

DEN VIRKELIGE VERDEN

Ifølge kaosforhandleren må verden under ingen omstændigheder blive et bedre sted. Og så længe politikere bevæger sig opad ved hjælp af skandaler, det militære system bliver federe i kraft af mere krig, og medierne profiterer ved at sprede dårlige nyheder, vil der vedblive med at være nogle, der trives ved kaos. 

Men dette er den skabte verden, ikke den virkelige verden. Bag alle disse forstyrrelser og forvirringer er der en roligere verden. Det er én, hvor man kan leve og føle sig bedre tilpas, en verden hvor folk gør heltegerninger og naboer hjælper hinanden, og folk overvinder al modgang ved at være fremragende dygtige. 

Forskellen på en kompetent person og en inkompetent person kan ses ud fra hans omgivelser. Enten er en person effekt af sine omgivelser, eller også er han i stand til at udøve en effekt på dem. 

Psykologen fra det 19. århundrede prædikede, at mennesket blev nødt til at ”tilpasse sig sine omgivelser”. Dette falske datum var med til at starte en racemæssig forringelse. 

Sandheden er, at mennesket er lige så succesfuldt, som det tilpasser omgivelserne til sig selv. 

At være kompetent betyder at have evnen til at kontrollere og betjene tingene i omgivelserne og selve omgivelserne. 

Ved at erkende kaosforhandlerens værk kan folk begynde at kontrollere deres omgivelser bedre.