OPLOSSINGEN VOOR HET DRUGSPROBLEEM

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
aluminiumhydroxide:

wit poeder dat wordt gebruikt om overmatig zuur in de maag te neutraliseren of te reduceren

amfetamine:

een groep krachtige stimulerende middelen die invloed op het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) uitoefenen, die de hartslag en bloeddruk doen toenemen en vermoeidheid verminderen. Omdat amfetamine gevaarlijke bijwerkingen heeft en verslaving kan veroorzaken, verbieden vele landen het gebruik ervan, behalve als ze door een arts worden voorgeschreven. Ze worden echter vaak illegaal gebruikt.

aminozuur:

een organische verbinding die essentieel is voor de afbraak en opname van voedsel van het lichaam. Het lichaam breekt het voedsel in aminozuren af die op hun beurt weer nieuwe proteïnes vormen. Een proteïne kan wel uit verscheidene honderden aaneengeschakelde aminozuur eenheden bestaan. Aminozuren dienen ook als grondstof voor het maken van vele andere cellulaire producten, inclusief hormonen.

angel dust:

een type hallucinogeen, een drugssoort die psychologische problemen geeft en vaak ook lichamelijke schade veroorzaakt. Lage doseringen kunnen lichte gevoelens van onverschilligheid ten opzichte van de omgeving veroorzaken, alsmede emotionele schommelingen en een veranderd gevoel van ruimte en tijd. Hogere doseringen veroorzaken gezichtstoornissen en waanvoorstellingen. De drug heeft zijn naam te danken aan het feit dat het in poedervorm verschijnt of “dust” (eng. voor stof). (De chemische benaming is phencyclidine, afgekort PCP.)

antidepressiva:

de naam voor een categorie medicijnen die door psychiaters en artsen wordt voorgeschreven als oplossing voor een “depressie” (de benaming die gegeven wordt om neerslachtigheid en een teruggetrokken toestand mee te beschrijven) en bij uitbreiding voor een scala van symptomen zoals een verminderde eetlust en vermoeidheid. Antidepressiva verdoven iemands emoties en brengen een grote onrust bij iemand teweeg. Sommige bijwerkingen omvatten niet alleen duizeligheid, flauwvallen, zware hoofdpijnen, verhoogde bloeddruk, slaapproblemen en seksueel disfunctioneren, maar ook moorddadige gedachten en zelfmoordneigingen.

ascorbinezuur:

een andere naam voor vitamine C, een in water oplosbare vitamine die in citrusvruchten, tomaten, rauwe uien, rauwe aardappels en bladgroente voorkomen. Het bevordert gezonde tanden en tandvlees, ondersteunt de opname van mineralen, de genezing van wonden en voorkomt en behandelt de gewone verkoudheid. Vitamine C reageert op iedere vreemde stof die in het bloed komt en helpt om het lichaam te ontgiften. Vitamine C voorkomt ook giftige reacties die door drugs worden veroorzaakt.

auditing:

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om wat hij is en waar hij is te confronteren. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.

B complex: een groep vitamines die in gist, graanproducten, noten, eieren, lever en sommige groente voorkomen. B complex bevat de vitamines B1, B2, niacine (vitamine B3, B6, B12 en andere, en helpt bij het afbreken van koolhydraten. B1: een vitamine die in groene erwten, bonen, eierdooier, lever en de buitenste laagje van graanproducten voorkomt. Het helpt bij de opname van koolhydraten en stelt deze in staat de energie ervan vrij te maken die nodig is voor cellulaire functies. Koolhydraten komen voor in verscheidene voedselbestanddelen (zoals suiker) en bestaan uit zuurstof, waterstof en koolstof die het lichaam van warmte en energie voorzien. B6:

een vitamine die in ongepelde granen, graanproducten, brood, lever, spinazie, groene bonen en bananen voorkomen. Het speelt ook een rol in het vetverbruik van het lichaam en vorming van rode bloedlichaampjes. Vitamine B6 draagt bij aan een goed functionerend zenuwstelsel.

bevestigen:

(iemand) een bevestiginggeven, iets dat wordt gezegd of gedaan om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

boeien:

figuurlijk: alles wat iemands vrijheid van handelen, gedachte, enz., belemmerd. Letterlijk, zijnboeien metalen ringen die de polsen of enkels van een arrestant of gevangene vastzetten.

calcium:

een mineraal dat het lichaam nodig heeft voor gezonde tanden en botten. Het komt in natuurlijke vorm in diverse soorten voedsel voor zoals zuivelproducten en donkergroene bladgroenten.

calciumgluconaat:

een vorm van calcium die wordt gebruikt om een tekort aan calcium te verhinderen en te behandelen. Het is tevens een mineralensupplement. (Gluconaat is een substantie die uit glucose verkregen wordt, een soort suiker die van nature in fruit, honing en bloed voorkomt.)

citroenzuur:

een bijna kleurloos zuur dat in citrusvruchten en andere soorten fruit voorkomt.

cocaïne:

een krachtig en zeer verslavende en stimulerende drug die het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) beïnvloedt en die de hartslag en bloeddruk doen toenemen en vermoeidheid vermindert. Omdat cocaïne gevaarlijke bijwerkingen heeft en verslavend is, is het in veel landen illegaal.

codeïne

een medicijn verkregen uit opium, gebruikt als pijnstiller en kalmeringsmiddel en om hoesten tegen te gaan. (Opium is een verslavend middel gewonnen uit het sap van de papaver.)

cognitie:

een nieuw besef over het leven. Het is een uitspraak als: “Wat zeg je me daarvan, ik...”; iets wat iemand opeens begrijpt of beseft.

Davis, Adelle:

(1904–1974), een vooraanstaand Amerikaans voedingsdeskundige die haar carrière begon door met artsen in klinieken samen te werken, waarbij ze de planning voor de diëten van de patiënten deed. Daarna begon ze een privépraktijk, waarmee ze duizenden mensen die aan een scala aan bekende ziekten leden, adviseerde. Na 1958 weidde ze zich aan lezingen geven en schrijven en waarbij ze vier bestsellers produceerde:Let’s Cook It Right, Let’s Have Healthy Children, Let’s Eat Right to Keep Fit en Let’s Get Well.

Drug Rundown:

een reeks processen gericht op de mentale beeldplaatjes die in verband staan met het nemen van drugs. Het resultaat van de Drug Rundown is vrij zijn van de schadelijke gevolgen van drugs, alcohol en medicijnen en vrij zijn van de noodzaak ze te gebruiken.

drugsrestanten:

een klein deel of hoeveelheid van drugs dat achterblijft na gebruik; overblijfsel.

D.T.’s:

afkorting voor delirium tremens, een toestand die veroorzaakt wordt door overmatig en langdurig gebruik van alcohol en gepaard gaat met hallucinaties, mentale verwarring, rusteloosheid, zweten en trillen.

elementair:

bestaande uit een enkel chemisch element in ongebonden vorm. Een element is één van een klasse substanties die niet verder ontleed kunnen worden in eenvoudigere substanties met scheikundige middelen.

entiteit:

iets wat onafhankelijk, afzonderlijk of opzichzelfstaand bestaat; iets wat als een op zichzelf staande eenheid bestaat.

flush:

een rode kleur op het aangezicht of lichaam dat veroorzaakt wordt door oververhitting of schaamte.

hebbendheid:

het gevoel dat men iets kan hebben of bezitten; hebbendheid kan ook worden omschreven als het idee dat men in staat is om te reiken of niet tegengehouden wordt om te reiken.

heden, het:

de tijd die er nu is en bijna zo snel als het wordt waargenomen, weer verleden tijd wordt. Het is een term die hier ook toegepast wordt om de omgeving waar iemand nu in is mee aan te geven.

heroïne:

een chemische verbinding verkregen uit morfine (een middel gebruikt als pijnstiller) dat ook illegaal als een krachtige en verslavende drug wordt gebruikt en dat een verminderd pijngevoel, vertraagde ademhaling en depressies veroorzaakt. Afkickverschijnselen bestaan uit krampverschijnselen in de ledematen, zweten, bezorgdheid, rillingen, hevige spierpijn en pijn in de botten, koorts, enzovoort. Een overdosis kan dodelijk zijn.

IE:

afkorting voor Internationale Eenheid, een bepaalde vaste hoeveelheid gebaseerd op een internationale standaard hoeveelheid van een bepaalde stof (zoals bij vitamines) dat nodig is om een bepaalde reactie in het lichaam te geven.

indicator:

conditie of omstandigheid die tijdens een proces opkomt en indiceert (aanwijst of aantoont) of het proces goed of slecht gaat. Als iemand bijvoorbeeld na auditing te hebben ontvangen er opgewekt of vrolijker uit ziet, dan zou dat een goede indicator zijn. Zie ookproces in deze Verklarende Woordenlijst.

kalmeringsmiddelen:

medicijnen die pijn verlichten of slaap opwekken en om verschillende emotionele condities te reguleren.

kuur:

een bepaald systeem, programma, plan of bepaalde methode om een resultaat te behalen. Ook, een gereguleerd systeem of dieet, lichaamsoefeningen, manier van leven enz., bedoeld om gezond te worden of te blijven.

LSD:

een type hallucinogeen,een drug die psychische effecten veroorzaakt. Het werd oorspronkelijk door psychiaters gebruikt om een tijdelijke psychische ommekeer bij de patiënt te veroorzaken. Vanaf de zestiger jaren werd het op grote schaal illegaal gebruikt. Lage doseringen kunnen lichte gevoelens van onverschilligheid ten opzichte van de omgeving veroorzaken, alsmede emotionele schommelingen en een veranderd gevoel van ruimte en tijd. Hogere doseringen veroorzaken gezichtstoornissen en waanvoorstellingen. Grote doseringen kunnen dodelijk zijn. LSD is een afkorting van de chemische verbinding l(y)s(ergic acid) d(iethylamide).

magnesium:

een mineraal dat in groen bladgroente, noten, erwten, bonen, enz., voorkomt. Magnesium zorgt voor goed functionerende zenuwen en spieren (met name het hart), het vetgebruik van het lichaam en een goede nachtrust.

magnesium alba:

een vorm van magnesium die van nature in de aarde wordt gevonden en gebruikt wordt als medicijn om de zenuwen te kalmeren. Het is oplosbaar in zuur, maar niet in water of alcohol. Albais het Latijnse woord voor wit. Ook magnesium carbonaat of magnesium carbonate base genoemd.

magnesium carbonate (base):

een vorm van magnesium die van nature in de aarde wordt gevonden en gebruikt wordt als medicijn om de zenuwen te kalmeren. Het is oplosbaar in zuur, maar niet in water of alcohol. Ook magnesium alba genoemd; alba is het Latijnse woord voor wit.

marihuana:

drugs gemaakt van gedroogde bladeren en bloeiende toppen van de hennepplant. Mensen roken, kauwen of eten marihuana. Het geeft een bedwelmend effect (verminderde lichamelijk en mentale controle) en vervormingen van zintuiglijke waarnemingen. In de jaren zestig en zeventig werd marihuana een populair middel en werd het na alcohol de meeste gebruikte drug.

mentale beeldplaatjes:

driedimensionale plaatjes in kleur met geluid, reuk en alle andere percepties, plus de conclusies of speculaties daarover van het individu. Het zijn mentale kopieën van iemands waarnemingen ergens in het verleden, hoewel ze zich in geval van bewusteloosheid of verminderd bewustzijn, onder het bewustzijnsniveau van de persoon bevinden.

minister(s):

regeringsambtenaar, hoofd van een departement van algemeen bestuur.

morfine:

een sterk verslavende drug dat gebruikt wordt als medicijn om ernstige pijn te verlichten. Vanwege zijn pijnstillende werking, kan het een gevoel van onverschilligheid ten aanzien van de omgeving bewerkstelligen. Andere bijwerkingen van morfine zijn misselijkheid, braken en constipatie. Het word illegaal verkocht en gebruikt en kan bij een overdosis tot de dood leiden.

niacinamide:

een vorm van niacine die geen flush veroorzaakt, een vitamine die van nature voorkomt in voeding zoals graanproducten, eieren, lever en groente voorkomt en dat in de geneeskunde voornamelijk gebruikt wordt om huidziekten te voorkomen.

niacine:

een B-complex vitamine die van nature in voeding zoals graanproducten, eieren, lever en groente voorkomt en dat in de geneeskunde voornamelijk gebruikt wordt om huidziekten te voorkomen. De rol van niacine in het Reinigingsprogramma wordt volledig beschreven in het boek: "Een heldere geest in een schoon lichaam.

nicotinezuur:

een andere naam voor niacine, een vitamine die van nature voorkomt in voeding zoals graanproducten, eieren, lever en groente voorkomt en dat in de geneeskunde voornamelijk gebruikt wordt om huidziekten te voorkomen.

Novocaïne:

een merknaam voor een verdovend middel dat in de geneeskunde en tandheelkunde wordt gebruikt.

Objectief Proces:

een soort proces waardoor iemand wordt geholpen zijn aandacht van zichzelf af te halen en die te richten op zijn omgeving en op de mensen en de dingen daarin. Objectief slaat op de dingen die zich buiten de persoon bevinden, in plaats van op zijn gedachten of gevoelens. Objectieve Processen richten zich op wat werkelijk bestaat en geobserveerd kan worden. Bij deze processen wordt van de persoon gevraagd dat hij iets opmerkt of opzoekt dat zich buiten hemzelf bevindt. Zie ook processen in deze Verklarende Woordenlijst.

ontgiften:

een gif of het verontreinigende effect ervan op een lichaam verwijderen.

openbaring:

een opvallende onthulling van iets waar men zich eerder niet bewust van – of bekend mee was.

opium:

een verdovend middel dat verslavend is, bereid van het sap van de papaver (een plant met grote rode, oranje of witte bloemen).

panthotheenzuur:

vitamine B5, een vitamine dat in vlees, kreeft, gevogelte, eieren, lever, sojabonen, linzen, yoghurt, avocado's, champignons, zoete aardappels en gist voorkomt. Het speelt een rol in de chemische reactie die essentieel is voor de groei van de cellen en helpt het lichaam weerstand op te bouwen tegen allergieën en infecties.

pesticiden:

een chemische substantie die gebruikt wordt om ongedierte, met name insecten en onkruid, enz., te bestrijden.

peyote:

Mexicaanse cactus waarvan een drank wordt gemaakt die een hallucinogene uitwerking heeft. Peyote veranderd de waarneming en veroorzaakt hallucinaties (een zintuiglijke ervaring van iets die buiten het verstand niet bestaat).

proces:

een exacte reeks aanwijzingen of volgorde van acties die gegeven of uitgevoerd worden om een bepaald resultaat te bereiken.

realiteit:

dat wat er schijnt te zijn. Realiteit is in principe overeenstemming; de mate van overeenstemming die tussen mensen wordt bereikt. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

Reinigingsprogramma:

een programma bestaande uit lichamelijke oefeningen, zweten in een sauna, voeding en een strikte persoonlijke dagindeling. Hierdoor wordt iemands lichaam schoongemaakt en gezuiverd van alle opgehoopte verontreinigingen zoals drugs, insecticiden, pesticiden, conserveringsmiddelen enz., die door hun aanwezigheid en restimulerend effect kunnen verhinderen dat iemand met Scientology auditing spiritueel vrij kan worden.

restimulatie:

de reactivering van een onplezierige ervaring uit het verleden doordat de omstandigheden in het heden overeenkomsten vertonen met die uit het verleden.

rundown:

een reeks stappen ontworpen om een specifiek aspect van iemands leven of van zijn moeilijkheden te behandelen.

Scientology:

Scientology is een praktische religie die van doen heeft met de studie van kennis, waarmee wenselijke veranderingen in iemands leven teweeggebracht kunnen worden. De ontwikkeling door L. Ron Hubbard duurde meer dan 30 jaar. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

somatiek:

in Scientology gebruiken we het woord somatiek voor het aanduiden van alle soorten onaangename lichamelijke gewaarwordingen, ziektes, pijnen of lichamelijke ongemakken. Soma betekent in het Grieks “lichaam”.

spectrum:

de hele reikwijdte of omvang van iets, gerangschikt aan de hand van de mate, kwaliteit, enz.; een breed bereik van verschillende maar soortgelijke dingen, waarvan de afzonderlijke eigenschappen een onafgebroken serie of reeks vormen, vooral als er tegengestelde waarden aan de uiteinden zijn.

stuiptrekkingen:

plotselinge (heftige) onregelmatige bewegingen van het lichaam veroorzaakt door onwillekeurige samentrekking van spieren.

subjectief:

opkomend vanuit de persoon of strikt bij de persoon behorend, persoonlijk zoals bij subjectieve realiteit. Persoonlijk als individu, op een manier die persoonlijk is, ervaren.

technologie:

de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology verwijst de technologie naar de door L. Ron Hubbard ontwikkelde toepassingsmethoden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de potentiële vermogens van het spirituele wezen te rehabiliteren.

thetan:

de persoon zelf – niet zijn lichaam of zijn naam, het fysisch universum of iets anders – het is wat zich bewust is dat het bewust is, de identiteit die het individu is. De term thetan werd bedacht om elk mogelijke verwarring met oudere ideeën te voorkomen. De term komt van de Griekse letter theta, die de oude Grieken gebruikten om denken of misschien geest mee aan te duiden; er werd een n aan toegevoegd om er een zelfstandig naamwoord van te maken zoals dat op de huidige manier in de techniek wordt gedaan om woorden te creëren.

tijdspoor:

de verzameling opnamen van al iemands mentale beeldplaatjes. Zie ook mentale beeldplaatjes in deze Verklarende Woordenlijst.

Tirannie:

een regering waarbij een enkele leider de absolute macht heeft en die onrechtvaardig en wreed gebruikt.

vergetelheid:

niet bewust zijn van wat er gaande is.

verschijnselen:

iets dat zo schijnt te zijn of dat wordt waargenomen; een afzonderlijk feit, afzonderlijke gebeurtenis of verandering zoals die wordt waargenomen door elk van de zintuigen of door het verstand; iets wat hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan een feit of gebeurtenis waarvan men de oorzaak aan het onderzoeken is of dat men wetenschappelijk aan het beschrijven is.

vitamine A:

een vitamine die in sommige gele en donkergroene groente, vlees, eierdooier, melk en levertraan voorkomt. Vitamine A draagt bij aan een gezonde huid en organen.

vitamine C:

een in water oplosbare vitamine die in citrusvruchten, tomaten, rauwe uien, rauwe aardappels en bladgroente voorkomen. Het bevordert gezonde tanden en tandvlees, ondersteunt de opname van mineralen, de genezing van wonden en voorkomt en behandelt de gewone verkoudheid. Vitamine C reageert op iedere vreemde stof die in het bloed komt en helpt om het lichaam te ontgiften. Vitamine C voorkomt ook giftige reacties die door drugs worden veroorzaakt.

vitamine D:

een vitamine die voorkomt in voedsel als eierdooier en lever en dat door het lichaam ten gevolge van blootstelling aan zonlicht in de huid wordt aangemaakt. Vitamine D zorgt ervoor dat het lichaam in staat is om calcium op te nemen, een essentieel mineraal voor botten en tanden.

vitamine E:

een vitamine dat van nature voorkomt in planten, oliën, boter, eieren, graanproducten en bladgroente. Vitamine E speelt een rol in de vorming van rode bloedlichaampjes, spieren en ander weefsel en is belangrijk voor de vruchtbaarheid.

waanvoorstellingen:

gekenmerkt doorwanen, een gefixeerd en onjuist idee; een waarneming die wordt geïnterpreteerd op een manier die afwijkt van de realiteit.